Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Archívumkereső

A Hadtörténelmi Levéltár filmarchívuma

Budapest 1014, Kapisztrán tér 2-4.
Ügyfélszolgálat: kedd, szerda, csütörtök: 09:00-15:00
Kutatószolgálat közvetlen telefonszáma: +36-1-325-1686 (csak nyitvatartási időben hívható)
HM HIM Hadtörténelmi Levéltár
telefon: +36-1-325-1676, fax: +36-1-325-1677, hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu

A Hadtörténelmi Levéltár alapítása a régmúlt időkbe nyúlik vissza. A bécsi Kriegsarchivról való leválásának oka és ideje a Trianoni békeszerződéssel függ szorosan össze. Gyűjteményi területe szerteágazó: 1740-től, a magyarországi állandó hadszervezet felállításától napjainkig gyűjti a magyar katonai iratokat, de megtalálhatók itt harci eszközök, egyenruhák, térképek, fényképek és egyéb, hagyatékokból előkerült dokumentumok. Az írásos anyagok jelentős része mikrofilmen kutatható. A mintegy 7300 iratfolyóméternyi anyag 9 millió mikrofilmkockán kutatható.

Filmarchívuma jelentős mozgókép gyűjteménynek számít a maga 4000 tételcímével. A mintegy 17 ezer filmtekercs tematikáját tekintve viszonylag egységes: főként híradókból és oktatófilmekből áll. Megtalálhatók itt az 1951-től kezdődően gyártott Néphadsereg híradók és azok a politikai és katonai propagandafilmek, amelyek a rendszerváltás előtti évtizedekben készültek. Ez az archívum őrzi az egykori Honvéd Filmintézet gyártásában, az ötvenes években készült propagandafilmeket és honvédelmi oktatófilmeket, valamint a későbbi évtizedekben a MAFILM Katonai Stúdiójának filmjeit. Nem jelentős mennyiségű, de mindenképpen figyelemre méltók az 1945 előtt készült katonai témájú filmek, amelyeket itt őriznek. A gyűjtemény szerencsésen egészíti ki az ország legnagyobb filmarchívumának, a Mandának nemzeti mozgóképgyűjteményét. A magyar anyagokon kívül szép számmal megtalálhatók itt külföldi, első sorban a Varsói Szerződés tagállamaiból származó katonai propagandaanyagok és tematikus filmhíradók, filmmagazinok.

Technikai sztenderdjét illetően az anyagnak mintegy fele került eddig digitalizálásra, ezért a filmek nagy része 35 vagy 16 mm-es formátumban található meg a gyűjteményben, ahol a filmekből ez eredeti kameranegatívokat és vetíthető pozitív kópiákat is tárolnak. A kutatás érthető módon nem annyira nyitott, mint egy közkönyvtárban, ezért regisztrációhoz kötött rendszerben működik. Az archívumok állománya online nem elérhető, de nem titkos, így a kutató szabadon hozzáférhet a filmek tételes címlistájához. Tervezik a digitalizálás folytatását és a filmek online közzétételét.

Dr. Bonhardt Attila ezredes, igazgató
telefon: +36 1 325 1676
e-mail: hadtortenelmi.leveltar kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye, mozgófilm- és video anyag.
Kutatási terület: a magyar hadifoglyok hazaszállítása az első világháború után, valamint a M. Kir. Honvédség páncélos csapatainak és rohamtüzérségének története, 1938–1945

Dr. Számvéber Norbert őrnagy, levéltárvezető
telefon: +36 1 325 1678
e-mail: szamveber.norbert kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: Honvédelmi Minisztérium 1867–1945 közötti iratai, Honvéd Vezérkar Főnöke iratai, Honvéd Főparancsnokság iratai, az 1919–1945 közötti időszak magyar alakulatai, intézetei és parancsnokságai, valamint az 1919–1945 közötti kitüntetési javaslatok, haditechnikai gyűjtemény és tervtári anyag.
Kutatási terület: a második világháború páncélos-hadviselése, különös tekintettel az 1944–1945. évi magyarországi harcokra, valamint a Waffen-SS magyar vonatkozású hadtörténete.

Dr. Lenkefi Ferenc főtanácsos, főlevéltáros
telefon: +36 1 325 1679
e-mail: lenkefi.ferenc kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: cs. kir. magyarországi főhadparancsnokság, cs. és kir. IV. hadtestparancsnokság, XVIII-XIX. századi csapatanyagok, építési anyagok.
Kutatási terület: a francia forradalmi és napóleoni háborúk története.

Dr. Farkas Gyöngyi főtanácsos, főlevéltáros
telefon: +36 1 325 1681
e-mail: farkas.gyöngyi kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: török és kuruc kori iratok, családi gyűjtemények (Personalia), nemesi testőrség, nemesi felkelés, valamint kórházak, bíróságok, katonai tanintézetek 1945-ig, ellenállási gyűjtemény, mikrofilmtári anyag, röplapgyűjtemény, HM HIM saját iratai.
Kutatási terület: a m. kir hadbíróságok szervezete és eljárásjoga 1868–1945.

Dr. Solymosi József tanácsos, főlevéltáros
telefon: +36 1 325 1682
e-mail: solymosi.jozsef kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, majd Magyar Néphadsereg Vezérkara, a Hadtápfőnökség és a Magyar Honvédelmi Szövetség 1945-1989 közötti iratanyaga, MN Különgyűjtemény (beleértve az 1956. évi forradalom és szabadságharc katonai iratait), az MSZMP néphadseregi bizottságainak iratanyaga (1957-1989).
Kutatási terület: az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc története, a Demokratikus Honvédség és a Magyar Néphadsereg története 1945–1990.

Kemény Krisztián tanácsos, levéltáros
telefon: +36 1 325 1679
e-mail: kemeny.krisztian kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: az 1848–1849. évi szabadságharc katonai iratai, katonai bíróságok, törvényszékek, periratok, katonai parancsnokságok, emigrációra vonatkozó iratok, honvédegyletek és menházak. Az első világháború katonai iratanyaga, a polgári demokratikus forradalom és Magyar Tanácsköztársaság iratai, tiszti személyi okmánygyűjtők.
Kutatási terület: az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc hadtörténete

Gruber Mihály levéltáros
telefon: +36 1 325 1680
e-mail: gruber.mihaly kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség vezető szerveinek és alakulatainak 1990 utáni iratanyaga. Az 1990 utáni iratok levéltárba kerüléséig a Magyar Néphadsereg iratanyaga.
Kutatási terület: XX. századi kelet-európai történelem

Laczovics Erika főmunkatárs, segédlevéltáros
telefon: +36 1 325 1682
e-mail: laczovics.erika kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: a katonai bíróságok 1945-1991 közötti iratanyaga, az egészségügyi szervek, katonai tanintézetek, intézetek, raktárak és egyéb szervek 1945-1989 közötti iratanyaga.
Kutatási terület: a Demokratikus Honvédség és a Magyar Néphadsereg története 1945-1990.

Tulipánné Fügedi Erika munkatárs, segédlevéltáros
telefon: +36 1 325 1683
e-mail: hadtortenelmi.leveltar kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: Honvédelmi Minisztérium 1918-1945
Kutatási terület: munkaterületével megegyezik.

Lukácsi Imre segédlevéltáros
telefon: +36 1 325 1680
e-mail: lukacsi.imre kukac mail.militaria.hu
Munkaterület: a Demokratikus Honvédség és a Magyar Néphadsereg területi szerveinek és alakulatainak 1945-1989 közötti iratanyaga.
Kutatási terület: magyar-vietnami katonai kapcsolatok.