Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Archívumkereső

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum filmarchívuma

Budapest 1146, Városliget, Vajdahunyadvár

A múzeum filmgyűjteménye 2009. májusában került a Gyűjteményi Főosztály kezelésébe, ezt megelőzően a Közművelődési Főosztályhoz tartozott. A döntés egyben azt a törekvést is hangsúlyozza, hogy az egykori archív filmek alkossanak múzeumi gyűjteményt.

agroA gyűjtemény törzsanyagát elsősorban az 1945 után készített mezőgazdasági oktatófilmek alkotják. A filmek az agrárium szinte minden területéről tudósítanak, de elsősorban a nagyüzemi állattenyésztés és növénytermesztés, ill. ezek gépesítésének témakörét rögzítik. További néhány a témák közül: terményfeldolgozás, állatgyógyászat, erdészet, természetvédelem, vadgazdálkodás, szántóföldi kártevők, termelőszövetkezetek, állami gazdaságok stb. A filmek jelentősebb részét a Földművelésügyi Minisztérium, ill. jogelődjei készíttették, ezért hangvételük gyakran propagandisztikus. Külön egységet képeznek azok az idegen és magyar nyelvű filmek, amelyek a Városligetről, továbbá a Széchenyi-szigeten elhelyezkedő Vajdahunyadvár épületéről, valamint a benne működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum egykori kiállításairól szólnak.

A filmgyűjtemény technikai specifikációja: az archívum mintegy 90 %-át 16 és 35 mm-es filmszalag alkotja, vegyesen fényhangos és mágnescsíkos ún. commag technológiájú hangrendszerrel. A többi filmet VHS kazettákon, ill. DVD-ken őrzik. Néhány éve megkezdődött a filmek digitalizálása, amely egyúttal restaurálásukat is jelentette. A digitalizált filmekről készült egy kisebb adatbázis, amelyben filmcímek alapján lehet kutatni.

A gyűjtemény kezelője: Farkas Gyöngyi, muzeológus a Gyűjteményi Főosztály munkatársa.
tel: 06 1 363 -2698 / 149 -es mellék