Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Archívumkereső

Hagyományok Háza

1011. Budapest, Corvin tér 8.
Postacím: 1251. Budapest, Pf. 23.
Telefon: (06-1) 225-6049
E-mail: hhinfo@hagyomanyokhaza.hu

A Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 2001. január elsején alapított. A Hagyományok Háza szolgáltató központ. Három nagy egysége eltérő eszközökkel, de egyazon céllal és elkötelezettséggel várja a népi kultúra, a hagyomány iránt érdeklődő nagyközönséget és a szakmabelieket, akik útmutatásért, vagy segítségért keresik fel az intézményt.

A fél évszázada működő  Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkája során mérvadó, a közművelődést szolgáló művek előadására és létrehozására törekszik, valamint felkarolja a külső, támogatásra érdemes kezdeményezéseket.

Népművészeti Módszertani Műhely a hagyományos paraszti kultúrát (elsősorban a kézművességet, néptáncot, népzenét, népköltészetet) közvetíti a mai kor embere számára is élhető műveltségként. Tevékenységei: tanfolyami oktatás, konferenciák szervezése, pályázatok lebonyolítása, kiállítások rendezése, kiadványok készítése, a kortárs kézművesek alkotásainak minősítése, ismeretterjesztés.

A Kárpát-medence hagyományait átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Könyvtár hozzáférhetővé teszi a régió népi kultúráját rögzítő audiovizuális és szöveges dokumentumokat. A Folklórdokumentációs Központ gyűjteményeit egyre inkább adatbázisba szervezve kívánják az érdeklődők rendelkezésére bocsátani, illetve az interneten is elérhetővé tenni. A gyűjteményi egységek fokozatosan bővülő, egyre mélyebb feldolgozásával egyre több hangfelvétel, mozgókép-felvétel, fotó és dia, könyv, írott és nyomtatott dokumentum lesz elérhető az interneten keresztül.

Folklór Adatbázis: Népzene-, néptánc- és más folklórgyűjtéseket, néprajzi adatokat tartalmazó hang-, film-, videó- és fényképfelvételek részletes feldolgozását tartalmazó adatbázis.

Hangzó kiadványok adatbázisa: A gyűjteményben található publikált népzene- és néptáncfelvételek adatbázisa, amely nemcsak folklórgyűjtéseket tartalmaz, hanem a folklórmozgalmak képviselői által előadott és közreadott revival felvételeket is. A törvény által előírt korlátozások miatt csak a felvételek leíró adatait teszik közzé interneten. A felvételek meghallgatására, megtekintésére a könyvtárban van lehetősége az érdeklődőknek.

Könyv- és Kéziratgyűjtemény egyesíti az intézmény könyvtárát és a Martin Médiatár népzene, néptánc és néprajzi tematikájú szakkönyvtárát, amelynek gyűjtőköre kiterjed a rokon- és segédtudományok körére is (zene- és tánctörténet, szociológia, nyelvészet, kulturális antropológia, történelem, pszichológia stb.). Martin György európai hírű magyar néptánckutató és Lajtha László népzenekutató teljes könyvtári állományát tartalmazza, amelyet folyamatosan bővítenek régi és új kiadványokkal. Martin György könyvtára 1999-ben került jelenlegi helyére, ez lett az azóta nyilvános szakkönyvtár állományának alapja. A Martin-gyűjtemény közel 10.000 kötete és folyóirata a könyvtár galériás helyiségének könyvszekrényeibe került. A hagyaték részét képezik a kéziratok és az aprónyomtatványok is. Lajtha László zeneszerző, népzenekutató hagyatéka 2001 májusában került a Hagyományok Házába. A Lajtha-hagyatékban a kéziratok és könyvek mellett egyes bútorok és hangszerek is szerepelnek. A Halmos-Béla által alapított Táncház Archívum dokumentumai is megtalálhatóak a szakkönyvtárban. A gyűjteményes kötetek, folyóiratok anyaga analitikus feldolgozásra került, vagyis az abban található tanulmányok cikkek egyenként kereshetőek. A számítógépes feldolgozás során a formai és az analitikus feltárásnak köszönhetően 2008 végétől a könyvtár adatbázisában 65.000 tétel kereshető. Az alapadatbázist kiegészítik a jelenleg még feltöltés alatt lévő segédadatbázisok: Névmutató, Földrajzi mutató, Műcímmutató.

A Könyvtár nyitva tartása: Hétfő: 11–17, Kedd: 10–16, Szerda: zárva, Csütörtök: 11–18, Péntek: 10–15

A műtárgyak kölcsönzésének, másolásának vagy reprodukció készítésének feltételei, lehetőségei: A Hagyományok Házában található papír alapú dokumentumok nem kölcsönözhetőek, azok másolására a Könyvtárban van lehetőség. Ugyanitt könyvtári szolgáltatás keretében a kiválasztott hang- és videófelvételeket közművelődési, oktatási és kutatási célra igény szerint átmásolják. Kereskedelmi terjesztés cáljára történő felhasználáskor a szerző örököseitől minden esetben felhasználási engedélyt kell kérni. A népzene-, néptánc- és más folklórgyűjtéseket tartalmazó hang-, film-, és videófelvételek az interneten elérhető adatbázisból szabadon letölthetők. A Könyvtárban fénymásoló és szkenner működik, a hang- és videófelvételek digitalizálására és másolására a számítógépek és a megfelelő programok mellett teljes géppark áll rendelkezésre. Így lehetőség nyílik mind a régebben használt hordozók (magnószalag, hangkazetta, videókazetta),  mind a modernebbek (DAT-kazetta, miniDV stb.) beolvasására, lejátszására is. A digitalizált anyagokat CD/DVD lemezeken, valamint nagy tárkapacitású merevlemezeken szakszerűen archiválják és tárolják.

A Hagyományok Házának szakértői és kutatói: