Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Common Post (2. évad) Common Post (2. évad) 100%

http://bonumtv.hu/opponensek/ http://bonumtv.hu/emberbarat/ http://bonumtv.hu/igy-jartunk-a-nokkel/ http://bonumtv.hu/kereszteny-vagyok-van-egy-meleg-baratom/ http://bonumtv.hu/cigany-magyar-valosagshow/
A sorozat A korábbi sikeres szerkesztési és rendezési elvek mentén jelen sorozatunk 5 innovatív webes riportfilmből áll. Minden epizód egy adott témát dolgoz fel blogszerűen. Az epizódok hossza így 10 perc, mely ideális a célközönség és az online publikálás szempontjából. A témákat egy-egy rövid konf., vagy narráció vezeti be. A témák a „Társadalmi hatás” dokumentumban részletezett stratégiai célok alapján formálódnak meg. Az epizódok témái, egyedi szinopszisok 1. Cigány - magyar valóságshow A nemzetek és népek közötti, sokszor áthidalhatatlannak tűnő ellentétek mindig is beárnyékolták a történelmet. Úgy tűnik, hogy ez a helyzet a jelenben sem fest másképpen. Nem kell messzire mennünk, hogy példát találjunk a rasszok és népcsoportok közötti meg-nem-értettségre. Elég alapul vennünk az itthon sokat vitatott és igen feszes cigány-magyar ellentétet, melynek alapvető oka álláspontunk szerint a két kultúra eltérő szokásrendszerének, életmódjának és történelmének kölcsönös meg-nem-ismerése. Mint sok más problémának, ennek az érmének is két oldala van: sokak szájából hangzott már el, hogy mennyire fél a cigányoktól. Ez nem is meglepő, hiszen egy negatív személyes tapasztalat, vagy a média és a közhangulat erőteljes propagandája elég lehet ahhoz, hogy az izoláció felé irányítsa a figyelmet. Ugyanakkor mégiscsak jobb lenne, ha kialakíthatnánk egy egészséges viszonyrendszert magyarok és cigányok között. De miért olyan nehéz ez? Úgy gondoljuk azért, mert sok esetben képtelenek vagyunk messzebbre tekinteni a saját környezetünknél és kultúránknál. Könnyebb megmaradni a másikat csupán a “lop, csak, hazudik” kategóriába soroló képnél, habár a “cigány muzsikusok szépen zenélnek”... Azonban ennél tovább nem feszegetjük a határainkat. Az üzenet Az epizód célja a fent részletezett problémából kiindulva, hogy ne hagyja annyiban és feszegesse ezt a kérdést. Ebben a speciális valoságshow-ban szeretnénk rávilágítani arra, hogy milyen irányok és értékek mentén találhatóak meg a közös nevezők magyarok és cigányok között. Hisszük, hogy ez a probléma nem oldható meg csupán a globális megközelítés szintjén. Elengedhetetlen, hogy képesek legyünk lemenni a személyes ember szintjéig és megvizsgálni azt, amit ott találunk: az ember és ember közötti viszonyokat és kapcsolatokat, közösségeken belül és közösségek között egyaránt. Hiszen egy személyes kapcsolat sokkal árnyaltabban és valóságosabban képes ábrázolni és megoldást nyújtani egy általános érvényű problémára, előítéletre. A cigányság rengeteg olyan kulturális örökséget hordoz hazánkban is, melyet Magyarország lakosságnak többsége sosem ismerhetett meg. Hisszük, hogy van mit tanulnunk egymás kulturális értékeiből, és hogy a két nép közötti kapcsolat előremozdítható. Ennek kulcsa pedig a személyes, befogadó kapcsolat és a megismerés. Erre világít rá epizódunk. 2. Keresztény vagyok, van egy meleg barátom „Azok a mocskos buzik!”, illetve “Csináljon mindenki azt, amit akar mert neki szabad!”... Általában ezen két - szerintünk - megalapozatlan és hamis állásponttal találkozhatunk ma, ha a melegkérdésben várunk véleményt valakitől. Szélsőségek. Ebben az epizódban szeretnék egy igazán mélyreható filmet készíteni arról, hogy mi a tényleges és nem előítéleteken alapuló igazság a melegkérdést illetően. Filmünkben választ akarunk találni olyan kérdésekre, minthogy: miért lesz valaki meleg? Betegség-e a homoszexualitás? Vagy például, hogy hívőként, vagy nem hívőként mi a helyes hozzáállás egy-egy meleg csoporthoz, vagy egyénhez? Keresztény - meleg ellentét. Ma már ez is közhely. Sőt, a legjobb példa a Társadalmi hatás dokumentumban említett, előítéleteinkből fakadó konfliktusforrásra. Hiszen az a tény, hogy a két fent jelölt emberi közösség ellentétben áll egymással, az legalább annyira igaz, minthogy egyáltalán nem ismerik egymást. Az üzenet Mi hisszük, hogy emberek élhetnek békében egymás mellett, akkor is, ha nem ugyanazt gondolják egyes dolgokról. Sőt tovább megyek: hiszünk abban is, hogy meleg és keresztény ember között létezhet egészséges és legfőképpen békés kapcsolat. Szeretnénk lerántani a leplet előítéleteinkről, megmutatva olyan eddig nem látott, talán megdöbbentő élethelyzeteket, és válaszokat, melyek pl. egy keresztény-meleg közösségben fellelhetőek. Ellentmondás, vagy valóság? Béke vagy háború. A célunk, hogy elgondolkodtassuk a nézőt, a jobb megoldáson. 3. Opponensek Manapság igen közkedveltek a különböző videóbloggerek és kritikusok rövidfilmjei az interneten, amelyekben valamilyen előadást, jelenséget, vagy filmet vesznek górcső alá. Ezek több tízezres, százezres nézetséggel futnak ma a világhálón. Persze hozzá tartozik a dologhoz, hogy bírálni könnyű, a gerendát észrevenni a másik szemében semmiség. Azonban vannak a fent említett bloggerek között olyanok, akik mégiscsak képviselnek valamiféle minőséget, ezért úgy gondoljuk, hogy építő jellegű, gondolatébresztő véleményük mellett nem mehetünk el szótlanul. Sorozatunk ezen epizódjában egy közismert videóbloggerrel vesszük fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy mint „külső szemlélő” tekintsen rá katolikus egyházunk egy belső aktusára. Nem egy új vidóbloggert, vagy blogot szeretnénk alkotni ezzel, hanem egy bloggernek különleges lehetőséget teremtünk, hogy „hozzányúljon” katolikus egyházunkhoz, annak egy emblematikus aktusához, a miséhez. Az üzenet A hétköznapi ember a misével kerülhet legkönnyebben kapcsolatba egyházunk életéből. Ennek okán fontosnak tarjuk, hogy egy nem hívő, de gondolkodó ember miként viszonyul ehhez a „szent performanszhoz”. Tisztában vagyunk vele, hogy a mostani miseforma évezredeken át érlelődött, és egy gyors filozófiai eszmefuttatás nem számít soknak. Azonban mi úgy gondoljuk, hogy az Isten és a vallás iránt érdeklődőkben is felmerülnek olyan gondolatok és kérdések, amelyeket átgondolva, vagy megválaszolva mindannyian gazdagodhatunk. Ebben segít a videóblogger. 4. „Emberbarát” A drogfogyasztás rejtőzködő tevékenység, a drogfogyasztók létszámára csak becsléseket tehetünk. A problémás drogfogyasztás kulcsindikátora tulajdonképpen egy ilyen becslést takar. 2011-ben került sor az ESPAD kutatássorozat ötödik felmérésére. A megkérdezett 16 éves fiatalok 19,9%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. Ennél magasabb, 24,9% volt azoknak az aránya, akik biztosan droghasználati céllal fogyasztottak valamilyen szert. A visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás élet prevalencia értéke 14,7% volt. Az összes szerfogyasztás életprevalencia értéke a megkérdezett 16 éves diákok körében 28,8% volt. A fiúk 28,3%-a, a lányoknak pedig 29,4%-a fogyasztott már valamilyen visszaélésre alkalmas szert élete során. - Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ adatai szerint. Vannak vizsgálatok, amelyek egy-egy speciális populáció szerhasználatát vizsgálják. Mivel ezek a csoportok gyakran nehezen elérhető vagy kisszámú csoportok, sokszor nem kvantitatív, hanem kvalitatív kutatásokkal próbálják feltérképezni a jellemzőiket. Keresztényként és a társadalom egyedeiként is kötelességünknek érezzük bemutatni valós értékeinket, ezért jelen epizódunkban a kőbányai Emberbarát alapítványhoz látogatunk el, akik a társadalom legsebezettebb szereplőivel foglalkoznak. Az Emberbarát Alapítvány 1989-ben jött létre a perifériára került, hátrányos helyzetű emberek komplex támogatására, melyek közt kiemelt hangsúlyt kap a fiatal szenvedélybetegekkel való foglalkozás. A civil szervezet célkitűzései között fontos helyet kap az ifjúságvédelem, a kábítószer-függés megelőzése és a szenvedélybetegek rehabilitációja. Az alapítvány „védett” munkahelyeket (sütőüzem és asztalosműhely) hozott létre a munka világából kiesett, vagy oda még be sem került emberek számára. Célja a fizikai és pszichés állóképesség megszerzése, 6-8 órai munkavégzésre való alkalmasság, a szenvedélybetegség miatti leépülés folyamatának megállítása, visszafordítása. Az üzenet Nehéz kimondani, de rajtunk is múlik a társadalmunkban élő embertársaink sorsa. Mi is tudunk tenni a körülöttünk lévő emberekért pusztán azzal, hogy olyan légkört teremtünk magunk körül, amelyben egy „betegséggel” élő ember is őszintén fordulhat hozzánk esetleges problémájával. Rajtunk is múlik, hogy a környezetünkben élőknek ne kelljen valamely függőség felé menekülniük. Filmünkben bemutatjuk a fent említett, keresztény szellemiségben működő intézményt. Célunk, hogy láttassuk: egy keresztény közösség által létrehozott civil kezdeményezés hogyan tudott mára, egy nemzetközileg is elismert, kiemelten közhasznú szervezetté válni. 5. Így jártunk a nőkkel Párkeresés, elköteleződés, élethosszig tartó kapcsolat. Számos fiatalt érintő kérdések ezek. Úgy tűnik azonban, hogy az új generációnak egyre nehezebb dolga van, ha igaz és őszinte válaszokat szeretne találni a benne felmerülő problémákra, kérdésekre. A párválasztás és párkapcsolat sokak számára óriási kihívást jelent. Úgy gondoljuk, tapasztaljuk, hogy nem csak a stabil és biztonságos kötődés kialakítása jelent kihívást a fiatalok számára. Úgy tűnik, hogy a párkapcsolathoz kötődő képek és gondolatok sincsenek tisztázva. Ennek egyik fő oka, hogy a társadalmi és/vagy vallási trendek sem képesek minden esetben egészséges és élhető utat felkínálni azon fiatalok számára, akik normális, szélsőségektől mentes kapcsolatban szeretnének létezni. Ma már korjelenségnek számítanak a felbomlott házasságok, a hosszú együttélés utáni szakítások, éppúgy, mint az egyre inkább önmagukba forduló, a társkapcsolati létet teljesen feladó fiatalok is. A mai generáció számtalan sebzettséget hordoz. A probléma megoldására pedig számtalan próbálkozást és igyekezetet látunk. De vajon mi egy átlagos mai fiatal hozzáállása ehhez a kérdéshez? Miért nem megy? Hogyan mehetne? Valóban léteznek a belénk nevelt társadalmi sztereotípiák, vagy csak mi alkotunk mítoszokat? Az üzenet Úgy gondoljuk, hogy a nézőnek a valóság szintjén kell találkoznia a fent részletezett kérdésekkel, problémákkal, nem pedig egy elméleti “fejtágítás” alkalmával. Fontos, hogy példákat tudjunk felvonultatni, és hogy utánakérdezzünk olyan dolgoknak is, amelyekre talán ciki, vagy nem menő rákérdezni egy beszélgetésben. Hisszük, hogy ezáltal a kortárs fiatal lehetőséget kap arra, hogy szilárdabban kialakítsa magában a párválasztáshoz és az elköteleződéshez való viszonyát. Célunk választ találni a pártalálási problémák kérdéseire és akadályaira.

pályázati adatok

partner
Orbán Antal
pályázat típusa
Neumann János
pályázat éve
2014
támogatás összege
1 000 000 Ft

alkotók

műfaj
online magazinműsor
rendező
Huszár Domonkos
társrendező
Major Péter
ötlet
Major Péter, Bazsik Ádám, Huszár Domonkos
operatőr
Farkas Ferenc, Ménesi Ágoston, Gábor Dénes, Mácsár Tamás, Huszár Domonkos
vágó
Huszár Domonkos, Major Péter
riporter
Bazsik Ádám, Major Péter
rendezőasszisztens
Frisch Bianka

gyártási- és produkciós adatok

produkciós iroda
ODPictures Art Studio Kft
producer
Orbán Domonkos
gyártó partnerek
Bónum TV
gyártás tervezett ideje
2015.03.02-2015.06.15
forgatás tervezett befejezése
2015.05.31
forgatási helyszínek
Vajta
Ráckeresztúr
Soltvadkert
Gödöllő
Budapest
Szeged

technikai adatok

forgalmazási adatok, díjak

online közzététel
BonumTV
ShoeShine