Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 100%

120 éves a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dokumentumfilm rendezői koncepció A református, evangélikus és az unitárius lelkészképzésnek nagy múltja van Erdélyben. Jövőre 120 éves a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Az évforduló kapcsán szeretnénk egy 50 perces dokumentumfilmet elkészíteni az intézmény történetéről, amely az események kronológiai sorrendjét, helyszíneit követve megszólaltatná a jelenlegi oktatókat, hallgatókat is. A történet elmesélése mellett fontos, hogy olyan interjúalanyok is megszólaljanak, akik itt tanultak, oktattak és személyes tapasztalataik alapján még emlékeznek az elmúlt évtizedek eseményeire. A filmmel olyan értékmegőrzést és információgyűjtést is vállalunk, amely bemutatja a Protestáns Teológiai Intézet 120 éve előtti időszak történetét és eseményeit is. A helyszíneket körüljárva történészek beszélnek emlékképek, dokumentumok segítségével bemutatva, animációs és fikciós rekonstrukcióval színezve a film látványvilágát. Mai teológus hallgatók beszélnek arról a szellemiségről, amit ez az intézmény képvisel és továbbadni igyekszik. A film a 120 éves ünnepségsorozattal ér véget, amelyre 2015 őszén kerül sor. Ebben az évben Kolozsvár Európai Ifjúsági Főváros lesz. A szervezésben az egyetemi lelkészség is aktív szerepet vállal. Fontos hogy ez a dokumentumfilm elkészüljön, nemcsak az egykori és mostani teológiai hallgatók és oktatók számára, hanem az erdélyi magyar társadalom számára, melynek egyik fő mentsvára volt ez az intézmény. Az innen kikerült lelkészek segítették át az erdélyieket a nehéz idők viszontagságain. A református lelkészképzés a gyulafehérvári (1622-1662) és a nagyenyedi (1662-1896) kollégiumokban kezdődött, majd Kolozsvárra költözött (1895), ahol Református Theologiai Fakultás- ként működött 1948-ig. Az ebben az évben életbe lépett új tanügyi törvény választás elé állította az erdélyi protestáns egyházakat: egyesítik a református és az unitárius teológiai akadémiákat vagy középiskolává minősülnek. Az öt protestáns püspök (Vásárhelyi János, Arday Aladár, Argay György, Kiss Elek és Friedrich Müller) az egyesítés mellett döntött. Az Egyetemi Fokú Protestáns Theologiai Intézetet 1949. február 25-én avatták fel. Ebben az évben 135 református, 25 unitárius, 11 evangélikus hallgató iratkozott be. 1956–1957 során a német evangélikus tagozat Nagyszebenbe költözött. A hallgatók létszáma fokozatosan csökkent, az 1980-as években évente már csak 10-20 teológus végzett. Falai között neves erdélyi püspökök, tudósok, írók, szerkesztők tanultak, akik közül sokan évtizedekig itt is laktak, például: a bibliafordító Kecskeméthy István, a történész Pokoly József és Révész Imre, a filozófus Ravasz László, Bartók György, Makkai Sándor és Tavaszy Sándor. 1990-től az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetben - most már az Egységes jelző nélkül - egyre nagyobb önállósággal működik a Református-Evangélikus, az Unitárius és a Szász Evangélikus Kar. Napjainkban az intézet fenntartói - az erdélyi magyar református, unitárius és evangélikus egyházak - határozzák meg a felvehető diákok számát. Az Intézet a romániai oktatási rendszerben 2009. augusztus 31-től akkreditált státusban szerepel. A román állam kis mértékben hozzájárul az alkalmazottak egy részének a fizetéséhez. Az oktatás három szintű: alapképzés, magiszterképzés, doktori képzés. Az intézményben folyó lelkészképzést 2010. szeptember 18-án Magyar Örökség díjjal tüntették ki.

pályázati adatok

partner
Dr Buglya Sándor
pályázat típusa
Ember Judit
pályázat éve
2014
támogatás összege
5 400 000 Ft

alkotók

műfaj
dokumentumfilm
rendező
Tóth Orsolya
operatőr
Bántó Csaba
szakértők, közreműködők
Buzogány Árpád

gyártási- és produkciós adatok

produkciós iroda
Sapientia EMTE, Dunatáj Alapítvány
producer
Dr. Buglya Sándor
gyártó partnerek
Dunatáj Alapítvány
gyártás tervezett ideje
2015.03.09-
forgatási helyszínek
Kolozsvár
utómunkák
Kolozsvár

technikai adatok

masteranyag
HD
játékidő
50 perc

forgalmazási adatok, díjak

forgalmazó
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
televíziós sugárzások
Duna Televízió 2016. május 30 -