Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Örvényben Örvényben 100%

Az Örvényben című dokumentumfilm, az úgynevezett Kis Jugoszlávia szétesésének és a milosevityi rezsim bukásának végnapjait, a háborús évek hétköznapjait, eseményeit, feszültséggel telített hangulatát és légkörét szándékozik bemutatni, szűkebb pátriánkban, a Vajdaságban történt és dokumentált korabeli archív felvételek és a napjainkban készült felvételek segítségével. A naplószerűen szerkesztett film, az 1999 -es évek tavaszától 2001 -ig forgatott, archív felvételek segítségével felidézzük a szereplők félelemtől terhes, gyakran bizarr és abszurd magánvilágát és egyúttal összegezni is a háborús évek, a bombázások időszakának emberpróbáló történéseit, eseményeit és tapasztalatait. Mit jelentett kiszolgáltatott polgárnak, embernek lenni egy mind nagyobb káoszba süppedő országban? Mibe kapaszkodtunk a békemegmozdulások, a tömeges katonai behívók, a NATO bombázások, a katonatemetések, az ingyen konyhák és az elvándorlás korában? A félelmen, a tespedésen, az erőtlen segélykérésen kívül telt-e tőlünk másra? A vázolt kort, természetrajzát 10 -14 bácskai magyar nemzetiségű személy történetének bemutatásával idézem meg. A szerkesztésre kerülő filmdokumentumok, riportok, vallomások ezért az élethűségen kívül mást is őriznek: emberséget, kétségekkel és a kiszolgáltatott emberek félelemmel teli helytállását, valamint a háborús hétköznapok légkörét, hangulatát is. Rendezői koncepcióm alapvetően az, hogy olyan történeteket fűzek egy csokorba, melyek dokumentálják, szemléltetik és tükrözik a háborús hétköznapokat. A riportokból kibontakozó álláspontok, vélemények, értékelések adják meg e dokumentumfilm üzenetét, arról a korról, amely lényegében egy egész közösség, ország sorsát is alapvetően determinálta és máig tartó/ható következményei vannak. Szándékom, hogy a filmben bemutatásra kerülő eseményeket, történeteket (10 - 14 történetet tervezek csokorba szedni-kötni), és amelyeket személyes, vallomásjellegű narrátor szöveg vezet fel. Minden történet alanya/ alanyai az adott szituációt, hangulatot bemutató – ábrázoló dokumentum felvétel közegébe lesz beágyazva. A film a bombázások hétköznapjaiból kiindulva azokra reflektálva, az összevetés módszerével, tárná fel, mutatná be a szereplők személyes, korabeli és mai életélményeit, élettényeit. Arról kíván szólni, hogyan élték meg - elsősorban a vajdasági, azaz a délvidéki magyarok a milosevityi rezsim és a rezsimgyengítő, büntető bombázások hétköznapjait. Továbbá arról is, hogy miként vélekednek sorsuk alakulásáról a film régi – az archív felvételeken megörökített szereplői ma - az eltelt - a valamivel - több mint tíz, rendszerváltást követő évtizedre? A háborús mindennapokat elszenvedő hétköznapi emberek mellett megszólaltatom azokat a magyar értelmiségieket is (írókat, publicistákat, közéleti politikusokat stb.) akik az eltelt évek tapasztalatai alapján, fejtik ki helyzetértékelésüket, lélektani és politikai reflexióikat. Rendezői elképzelésemnek egyik szándéka, hogy több mint egy évtizeddel a bombázások és a milósevityi rezsim bukása utána kiderítsem, szereplőimnek sikerült-e megszabadulni egykori félelmiektől, gondjaiktól? Másik, szembesíteni szeretném őket a rezsimváltó és háborús légkörben adott nézeteikkel, vallomásukkal. Napjainkban, foglalkoztatja-e őket a menni vagy maradni kérdés? Hogyan látják, értékelik a jelen körülményeket a múlt eseményeinek és történéseinek függvényében? Van-e jövőképük Szerbiában és milyen? Ha nincs, miért nincs? Stb. Másképpen fogalmazva, nem csupán a szereplők egykori és az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások dokumentálását és dramatizálását szándékozom megvalósítani, hanem a megismerő és összehasonlító analízis módszerének alkalmazása lenne a film szerkesztési elve. (Siflis Zoltán, rendező)

pályázati adatok

partner
Molnár Verona
pályázat típusa
Ember Judit
pályázat éve
2012
támogatás összege
7 200 000 Ft

alkotók

műfaj
dokumentumfilm
rendező
Siflis Zoltán
forgatókönyvíró
Siflis Zoltán
dramaturg
S. Gordán Klára
operatőr
Farkas Miklós, Hoffmann Artúr
zeneszerző
Jováncsics Miroslav
vágó
Erdudac Antal
szakértő
S. Gordán Klára
felvételvezető
Szilágyi Dorottya
hangmérnök
Trupac Igor

gyártási- és produkciós adatok

produkciós iroda
Cinemart Kft.
producer
Kudlik Gábor, Szohár Ferenc
gyártásvezető
Szohár Ferenc
gyártás tervezett ideje
-

technikai adatok

masteranyag
HD
játékidő
2*52 perc

forgalmazási adatok, díjak

televíziós sugárzások
Duna TV - 2014.11.10
Duna World - 2014.11.11
megjegyzések, érdekességek
Az Örvényben című dokumentumfilm forgatását 2013. júliusban kezdtük el Bácskában és Magyarországon. A forgatás kb.80%-a kész, a többit várhatóan decemberben elkészítjük. Az archív anyagok felkutatása, gyűjtése folyik, januárban ezt is szeretnénk lezárni. A vágás, és utómunkák januártól indulnak, szeretnénk május végére befejezni.