Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Isten rabjai 100%

IV. Béla király lányát, a tízéves Árpád-házi Margitot apácák kísérete hozza az újonnan elkészült szigeti kolostorba. Mindenki nagyon várja a beharangozott eseményt. A kíváncsi tömegben van Jancsi, a tizenkét éves parasztfiú, aki édesanyjával már előzőleg megérkezett a szigetre kertet gondozni. A kisfiút megigézi a tündéri szépségű királykisasszony. Jancsit a rend szigorú szabályai szerint elválasztják édesanyjától, barátok gondjaira bízzák. A kisfiú döbbenettel és félelemmel fedezi fel a barátok olykor kegyetlen és önkínzó szokásait. Jancsi édesanyja szókimondó asszonyság, alig tudják dühét csillapítana, amiért elvették tőle kisfiát. Jancsi mókás megjegyzéseit megmosolyogják a barátok, akiknek egyik kedvenc beszélgetési témájuk, az apácák, szerintük, gyerekes viselkedése. Jancsi néha látja Margitot a kertben, ámulata egyre erősödik iránta. Jancsi, immár jóvágású fiatalemberként, orvosbarát társával vándorútról érkezik vissza Budára. Egy zaklatott fráterbe botlanak, aki segítséget kér tőlük. Egy haldokló apácának orvosra lenne szüksége a szigeten. Kiderül, hogy egy javasasszonyt is beengedtek az apácák a kolostorba. A pogány asszonyság mindenféle vajákosságot elkövetett a gyógyulás érdekében. A felháborodott apácák majdnem megtépték. Margit intette le őket a felebaráti szeretet nevében. Jancsi nagyon örül az időközben gyönyörű ifjú hölggyé lett Margitnak. Margit is örül, nagyon várja már az új imádságokat, melyeket a fráter hozott. Jancsi nemcsak imádságokat gyűjtött, hanem a régóta áhított fehér liliom hagymájából is sikerült hoznia. Ezt nagy gonddal elülteti a kerti növényházban. Kingát, Margit gyermekkori apácatársát, valósággal megbabonázza a táltosasszony. Sóvárgása a világi életre újra szárnyra kap, epedezve nézegeti magát a kuruzsló asszonytól kapott tükörben. A tatárveszedelem elhárítása az ország számára a nemzeti megmaradás feltétele. A cseh királlyal kötött szövetség ezt nagyban segítené. A cseh király nagy pompával érkezik a szigetre Margit látására. IV. Béla mindent megadna azért, ha Margit hajlandóságot mutatna a házasságra. Jancsi titokban abban reménykedik, hogy Margit nemet mond. Így is történik. Margit határozottan közli, hogy nem kívánja Jézushoz kötődő örök jegyességét felbontani. A király tombol, a királyné anyai szókkal próbálja rábeszélni leányát a frigyre. Az anyaság szépségét, a család szentségét hozza fel. Margit két tűz között őrlődik. A király dühében kilátásba helyezi, hogy visszavonja a rendektől az adományát, hisz ők nevelték ilyen engedetlenné leányát. Margit gyötrődése csillapodik valamelyest. Arany díszítésű világi ruhájából terítőket szab az oltárra. Margit befeketézése mindent eldönt, a királylány hivatalosan és véglegesen Jézust választja. Jancsi titokban szerelmes leveleket fogalmaz Margithoz. Ezek egy véletlen folytán nyilvánosságra kerülnek, Jancsinak el kell hagynia a szigetet. A Pilisbe küldik zarándokútra, ahol elvadult remeték élnek. A félvad emberek a tatárjáráskor menekültek oda. Elméjük megbomlott, azt hiszik, még mindig a tatár dúlja az országot. Jancsi teljesíti küldetését, és visszaindul a szigetre. Margit fiútestvére, István, tulajdon édesapja ellen gyűjt hadat. Margit úgy érzi, neki kell elhordoznia az ország és a saját családja szégyenletes bűneit. Önsanyargatásában kíméletlen, teste meggyengül. Így látja viszont a Pilisből hazatérő Jancsi, és megdöbben a látványtól. Jancsi a növények gondozásában lel nyugalmat. Véletlenül rájön, hogy a rózsák vízben áztatott szirmai fölött rózsaolaj gyűlik. Jancsi fölfogja az illatos nedvet. Kinga öngyilkosságot kísérel meg, a kútba ugrik, de Jancsi segítségével kihúzzák. Margit visszahozza az életbe. Kinga átkozza Margitot, miért nem hagyta meghalni. Margit szelíd szókkal nyugtatja. Pusztító vihar, majd árvíz rombol a szigeten. A kápolnát is elönti a víz. Margit a vízben térdepelve imádkozik. Jancsinak nagy ötlete támad: a kolostor építése után ottmaradt máriaüveggel pótolja a kerti növényház megrongálódott tetejét. A nap átsüt rajta, így a liliomok télen is virágozhatnak. Margit éjjel-nappal betegeket gyógyít, szolgál, fáradozik. Egyik nap egy meggyulladt edény után nyúlva, a tűzbe teszi a kezét, de nem égeti meg. A csoda ámulatba ejti a szemtanúkat. Hatalmas hó hull a szigetre. Margit legyengül, megbetegszik. Jancsi növényházában a fehér liliomok kinyílnak. Margit meghal. A kápolnában ravatalozzák fel. Jancsi az éj leple alatt egy öl fehér liliommal betakarja a testet. A liliomokat előzőleg meglocsolja rózsaolajjal. Margit koporsóját munkáskezek fedik ki. Leemelik a koporsó fedelét. Margit káprázatos szépségű arcát látják, és finom rózsaillatot éreznek.

pályázati adatok

partner
Péterffy András
pályázat típusa
Egri Lajos
pályázat éve
2017
támogatás összege
800 000 Ft

alkotók

műfaj
forgatókönyv előkészítés
író
Zsigmond Dezső
forgatókönyvíró
Halász Margit
dramaturg
Jászter Beáta

forgalmazási adatok, díjak

a kész mű tervezett további sorsa
pályázat filmkészítésre