Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

A néma tüntetés A néma tüntetés 100%

1957 őszére elnémult az ország. A forradalmat vérbe fojtották, a forradalmárok és szabadságharcosok vagy külföldi emigrációba kényszerültek, vagy a diktatúra börtöneiben sínylődtek. Koncepciós perek, halálos ítéletek, kivégzések félemlítették meg az embereket. Aki nemtetszésének adott hangot, vagy akár csak emlékezni mert a forradalom és szabadságharc lélek-emelő napjaira, könnyen a letartóztatottak sorsára jutott. Ám 1957. október 23-án a forradalom egyéves évfordulóján egy fővárosi iskola diákjai, dacolva az országos félelemmel, egyértelmű tiltakozással foglaltak állást 1956 eszméi mellett. A Toldy Gimnáziumban történt néma tüntetés az ellenállás példátlan megnyilatkozása volt. A film fennmaradt dokumentumok, a résztvevő diákok – és két tanár – visszaemlékezései valamint történész szakértők segítségével mutatja be a néma tüntetés történetét. A visszaemlékezéseket az eseményeket felidéző egy-egy életkép-szerű jelenet illusztrálja (a tanulók némán felsorakoznak a falak mellett; a kihallgatás során a fiókból kilátszó pisztoly képe, stb.). A film megmutatja, hogy a forradalmat átélt ifjak közössége korlátozott eszközeivel, bátorsággal és leleménnyel miként tudott véleményt nyilvánítani a kádári terror idején és miként tudott hű maradni a magyar szabadság eszméjéhez. A film elején az egykori Antall-osztály diákjai gyülekeznek az iskolában. Üdvözlik egymást, kötetlenül beszélgetni kezdenek, majd lassan kibontakozik a történet. Először arról beszélnek, hogy milyen volt diáknak lenni az ötvenes években, hogyan élték meg a diktatúrát. Aztán a forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeznek: október 23-án délután miként vonulnak a Bem-térre, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz. Cihika Mihály tanár buzdított elsőként a részvételre és hangosan követelte saját tantárgya, az orosz nyelv kötelezőségének megszüntetését. Felidézik, hogyan vettek részt a toldys diákok a forradalom és szabadságharc eseményeiben, majd miként élték meg a bukás és a megtorlás időszakát. 1957 tavaszán-nyarán a Toldyból eltávolítják Korenchy Lajos igazgatót, büntetésből áthelyeznek illetve nyugdíjaznak több tanárt. Ekkor érkezik az Eötvös Gimnáziumból a fiatal Antall József, akit ugyancsak büntetésből helyeztek a Toldyba, ő lesz az osztály új osztályfőnöke. A visszaemlékezések szerint 56-os múltja, nagyszerű órái és egész lénye miatt a fiatal tanár diákjai körében néhány hét alatt hallatlan népszerűségre tett szert. „A fiúk közül a legtöbben pont ilyen: kissé fölényes, néha enyhén gunyoros, merész, sokat tudó gentlemanek szerettek volna lenni, akinek láttán egy párttitkár azonnal rájön, hogy az osztályharcot végképp elvesztette.” Cihika Mihály tavasszal már százados rangjelzésű munkásőr egyenruhában jelent meg az iskolában, mint újdonsült igazgatóhelyettes ő a kádári megtorlás és megfélemlítés képviselője a Toldyban. A máig élő iskolai legenda szerint lyukakat fúrt az osztálytermek ajtóiba, hogy tanórák közben így ellenőrizhesse, mi is hangzik el az osztályokban. A lyukak némelyike ma is látható az ajtókon. 1957 őszén a megtorlással párhuzamosan már megindult a konszolidáció: a gyárakban, üzemekben, hivatalokban a munka már zavartalanul folyt, ahogyan az iskolákban a tanítás is. Cihika Mihály írásbeli rendelkezése éppen október 23-ra tűzte ki, hogy az osztályfőnökök állítsák össze az osztályukban tanuló sportolók névsorát. A tanárok – így a későbbi miniszterelnök, a fiatal Antall József is – az aláírásukkal jelezték az utasítás tudomásul vételét, ám a jelentés átadására a kijelölt napon aligha kerülhetett sor. Ugyanis a nagyszünetben példátlan dolog történt. A folyosókra kiáramló tanulók az ilyenkor szokásos zsongás, nevetgélés, lökdösődés helyett néma csendben fegyelmezetten felsorakoztak a fal mellett. A tanárok tanácstalanul tébláboltak közöttük, Cihika Mihály igazgatóhelyettes tombolt, ám a tanulók rendületlenül hallgattak. 1957. október 23-án, a forradalom kitörésének egyéves évfordulóján beszédes volt ez a néma hallgatás. A Kádár-rendszerben ellenforradalomként kellett említeni és megbélyegezni azt, amit a magyar társadalom felszabadító forradalomként és szabadságharcként élt meg. A fiúk jól érzékelték a drámai metaforát: ha a hatalom nem engedi kimondani az igazságot, akkor a hallgatás lehet az igazság kinyilvánításának demonstratív módja. Cihika Mihály is jól értette ezt, a hallgatást megpróbálta elnyomni az iskolai hangszórók hangjával, ám kiderült, hogy az iskolai hangszórók vezetékét valakik előzetesen elvágták. Az iskolát még aznap nyomozók szállták meg, hogy kihallgassák a tanulókat. De kihallgatásokat tartott maga a munkásőr egyenruhába öltözött igazgatóhelyettes is. A tanulókat igyekeztek megfélemlíteni, annak érdekében, hogy árulják el, kik szervezték a néma tüntetést, ám a dokumentumok tanúsága szerint eredménytelenül. A kihallgatott tanulók senkit sem neveztek meg, sőt akadt, aki így fogalmazott: „a tüntetés azért volt az iskolában, hogy megemlékezzenek azokról, akik az ,igaz ügyért’ haltak meg.” Egyedül Halász Mihályra sikerült rábizonyítani, hogy elvágta a hangszóró egyik vezetékét; emiatt kizárták az ország összes középiskolájából, s már neves filmoperatőr volt, amikor esti tanulóként leérettségizhetett. Az Antall-osztály tagjait büntetésből eltiltották a felsőfokú tanulmányoktól, az indoklásban leírták: „Tagja volt annak az osztálynak, amelyik az 1957. október 23-án rendezett néma tüntetésben részt vett.” Ezután az állambiztonság mind a tanári karba, mind pedig Antall József osztályába ügynököt telepített, akik rendszeresen jelentést írtak Antall illetve a hozzá közelebb álló tanárok és tanulók kijelentéseiről. Cihika minden fórumon igyekezett ellehetetleníteni Antallt, jellemzése szerint „A történelem szakkör, amelyet Antall kartárs vezetett, nem teljesítette a maga kötelességét. Nem szocialista szellemű volt. A diákok a történelmi eseményeket mindig a burzsoá-polgári szemlélet irányában értelmezték.” Erőfeszítéseit átmeneti siker koronázta: Antallt 1959. október 23-án elbocsátották állásából. 1959-ben a Cihika Mihály és az általa képviselt diktatúra elnyomása győzedelmeskedett, többek pályáját megnehezítette vagy derékba törte a kádári megtorlás és megfélemlítés. Ám hosszabb távon mégis azokat igazolta az élet, akik azokban a nehéz időkben is ébren tartották 1956 szellemét. A rendkívül népszerűtlen Cihika a konszolidáció időszakában már terhessé vált a hatalom számára is és hamarosan leváltották. Az Antall-osztály tagjai néhány év múlva már felvételt nyerhettek az egyetemekre, sokan közülük hivatásuk legkiválóbbjai közé kerültek és szakmájukban országos elismertségnek örvendenek. Antall József sorsa közismert: az üldözött tanárból előbb kutató, múzeumigazgató, majd 1990-ben a demokratikus szabad Magyarország első miniszterelnöke lett.

pályázati adatok

partner
Tóth Tímea
pályázat típusa
Történelmi dokumentumfilm
pályázat éve
2015
támogatás összege
24 000 000 Ft

alkotók

műfaj
történelmi dokumentumfilm
rendező
Pajer Róbert
forgatókönyvíró
Porogi András, Pajer Róbert
operatőr
B. Marton Frigyes, Markert Károly
steadycam operatőr
Tóth Sándor
zeneszerző
Barabás Béla
vágó
Poós A. Márton
szereplők
Bede-Fazekas Szabolcs
Timkó Eszter - szereplő
Adányi Alex - szereplő
Posta Lajos - szereplő
Timon Barna - szereplő
narrátor
Lux Ádám
megszólaló
Pesti Lászlóné, Féja Endre, Jeszenszky Géza, Bolberitz Pál, Buzinkay Géza, Kappéter Gábor, Kapronczay Károly
rendezőasszisztens
Beliczky Emilia
rendező munkatársa
Szekeres Károly
felvételvezető
Braun Zsolt
hangmérnök
Oláh Ottó
mikrofonos
Kardos József
focus puller
Czettele Győző, Juhász Péter
építész
Bor-Szabó Judit, Varga Péter
berendező
Bor-Szabó Judit, Pataky Zsuzsa
fővilágosító
Szendrő András
világosító
Bezdán István, Szendrő Péter,Bánrévi Gábor
technikus
Pataki Zoltán
állófényképész
Szabó Adrienn
scripter
Gelencsér Gréta
casting
Makó Mari
technikai stáb
Breckl János
Horváth László - fodrász
Márta Magdolna - maszkmester

gyártási- és produkciós adatok

produkciós iroda
FilmArt Stúdió Kft.
producer
Hábermann Jenő
produkciós munkatárs
Tóth Tímea
produkciós asszisztens
Panyi Zsuzsanna
gyártásvezető
Gerencsér Gyula, Király Zsolt
gyártók
FilmArt Stúdió Kft.
gyártás tervezett ideje
2016.05.02-2016.10.31
forgatás tervezett befejezése
2016.06.15
forgatási helyszínek
Toldy Ferenc Gimnázium - Budapest
utómunkák
Generix Kft.

technikai adatok

masteranyag
HD
játékidő
52

forgalmazási adatok, díjak