Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

RADIOALLANDO pályázat 2018

2018.03.20. 22:48

A pályázat kódja: RADIOALLANDO2018
A pályázat kiírásának dátuma: 2018-03-01 11:14:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.3. pontja szerintKÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi - hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján médiaszolgáltatás végzésére jogosult - rádiós médiaszolgáltatók számára rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati eljárás négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú rádiós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.


1. forduló
- a támogatott időszak: 2018. július 1-je és 2019. június 30-a közötti egy év
- a pályázat beadás időszaka/határideje: 2018. március 29. 12:00:00
- a Médiatanács döntésének határideje: 2018. május 15.


2. forduló
- a támogatott időszak: 2018. október 1-je és 2019. szeptember 30-a közötti egy év
- a pályázat beadás időszaka/határideje: 2018. május 14. - június 14. 12:00:00
- a Médiatanács döntésének határideje: 2018. szeptember 4.


3. forduló
- a támogatott időszak: 2019. január 1-je és 2019. december 31-e közötti egy év
- a pályázat beadás időszaka/határideje: 2018. augusztus 28. - szeptember 28. 12:00
- a Médiatanács döntésének határideje: 2018. november 13.


4. forduló
- a támogatott időszak: 2019. április 1-je és 2020. március 31-e közötti egy év
- a pályázat beadás időszaka/határideje: 2018. november 19. - 2019. január 3. 12:00
- a Médiatanács döntésének határideje: 2019. február 19.


Az állandó műsorok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 75.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra mindösszesen 300.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

a) hírműsor esetén 9.000 Ft,
b) szolgáltató magazin esetén 45.000 Ft,
c) tematikus magazin esetén 45.000 Ft.
A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

A pályázati felhívás, az eljárásban beküldendő pályázati kérelem űrlapok és azok kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni ugyanott az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

bővebb felvilágosítás