Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

KMUSZ pályázat 2016

2017.12.13. 11:41

A pályázat kódja: KMUSZ2016
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-05-04 15:12:00
A pályázat beadásának dátuma: pályázati felhívás 2.1.5. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati felhívást hirdetett magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi támogatására (KMUSZ2016).

A Médiatanács 2017. január 10-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2016).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos, a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható működését biztosító, és a digitális átállást elősegítő, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

Az eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 110.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

a) a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.000.000 Ft-ot,
b) a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.000.000 Ft-ot,
c) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.000.000 Ft-ot.

A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére (beleértve a beépítéshez kapcsolódó munkavégzés díját) a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

1. forduló
beadási határidő: 2016. június 2. 12:00

2. forduló
beadási határidő: 2016. július 14. 12:00

3. forduló
beadási határidő: 2016. szeptember 15. 12:00

4. forduló
beadási határidő: 2016. október 27. 12:00

A pályázat benyújtása előtt - az ÁPF 9.1. pontja alapján - kötelező az Alap honlapjáról letölthető regisztrációs lapon e-mailben történő előzetes regisztráció, ennek hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A regisztrációs adatlapot csatolmányként tartalmazó e-mailt a kmusz@mecenatura.mtva.hu elektronikus címre kell elküldeni. A regisztráció beérkezéséről az Alap visszaigazolást küld.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. A válaszüzenetek tájékozató jellegűek, azok a pályázat sikeres beadásához nyújtanak tájékoztatást.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - 2016. január 19-én vezette be az elektronikus pályáztatási rendszert, így a KMUSZ2016 pályázati eljárásban is bevezetésre kerül az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!