Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Nemeskürty István történelmi dokumentumfilm pályázat 2017

2017.12.12. 17:19

A pályázat kódja: NEMESKÜRTYISTVÁN2017 (TORTENELMI)
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-10-11 16:52:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint
 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv. és a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 105.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
(a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a rendezői koncepció, valamint a szakértői, szakirodalmi jegyzék (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának határideje): 2017. november 9. 12:00:00

második szakasz
(a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. január 8. - január 19. között

harmadik szakasz
(a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei Ügyfélkapun keresztül történő beküldési időszaka): 2018. január 20. - február 15. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. április 10.

-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2019. május 31.

-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2019. november 30.

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 25.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és kapcsolódó mellékletei (szinopszis, rendezői koncepció és szakértői jegyzék), valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az új ÁPF-et is!