Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Neumann János online filmes pályázat 2017

2017.12.12. 17:15

A pályázat kódja: NEUMANNJÁNOS2017 (ONLINE)
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-10-25 15:54:00
A pályázat beadásának dátuma: pályázati felhívás 1.3. pontja szerint

 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv., illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő támogatására 25.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2017).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti médiatartalmak (a továbbiakban: közszolgálati tartalom/tartalmak) jelenjenek meg a magyarországi lekérhető médiaszolgáltatások műsorkínálatában, és ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek legyenek.

A jelen eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 20.000.000 Ft-ot, a határon túli pályázók által benyújtott pályázatok támogatására további 5.000.000 Ft-ot különít el.

Az egy pályázó által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás összege 1.000.000 Ft.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

1. forduló
-beadási határidő/időszak: a felhívás megjelenésének napjától - 2017. november 23. 12:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. január 16.

2. forduló
-beadási határidő/időszak: 2017. november 24. - 2018. január 25. 12:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. március 6.

3. forduló
-beadási határidő/időszak: 2018. január 26. - 2018. március 15. 12:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. április 24.     

4. forduló
-beadási határidő/időszak: 2018. március 16. - május 3. 12:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. június 12.    

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az új ÁPF-et is!