Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Macskássy Gyula animációs pályázat 2018

2017.12.11. 12:03

A pályázat kódja: MACSKÁSSYGYULA2018 (ANIMACIO)
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-12-06 14:32:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4.1. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos, háromfordulós pályázati eljárást hirdet animációs filmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 180.000.000 Ft (fordulónként 60.000.000 Ft) keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:
    

1. forduló
első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): a felhívás megjelenésének napjától 2018. január 18. 12:00:00
második szakasz (a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. március 5. - március 16.
harmadik szakasz (pályázat beadási időszak): 2018. március 17. - április 5. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. június 12.
-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2019. június 15.
-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2019. december 31.

    
2. forduló
első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): 2018. június 1-28. 12:00:00
második szakasz (a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. augusztus 27. - szeptember 7.
harmadik szakasz (pályázat beadási időszak): 2018. szeptember 8. - szeptember 27. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. november 20.
-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2019. november 20.
-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2020. május 31.


3. forduló
első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): 2018. szeptember 10. - október 11. 12:00:00
második szakasz (a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. november 12-23.
harmadik szakasz (pályázat beadási időszak): 2018. november 24. - december 13. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2019. február 5.
-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2020. február 5.
-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2020. július 31.


Az eljárásban legfeljebb 25 perc hosszúságú animációs filmek vagy epizódonként maximum 15 perc hosszúságú animációs filmsorozatok (filmalkotás(ok)) gyártása részesülhet támogatásban. Az egy filmalkotásra jutó támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 75 %-ás és a 15.000.000 Ft-ot.

Szinopszist, illetve pályázatot kizárólag elektronikus úton - Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon - lehet benyújtani, az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!