Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Ember Judit dokumentumfilm pályázat 2018

2017.12.11. 11:29

A pályázat kódja: EMBERJUDIT2018 (DOKFILM)
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-12-06 14:11:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4.1. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos, háromfordulós pályázati eljárást hirdet dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 330.000.000 Ft (fordulónként 110.000.000 Ft) keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

1. forduló
első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): a felhívás megjelenésének napjától 2018. január 18. 12:00:00     

második szakasz (a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. március 5. - március 16.

harmadik szakasz (pályázat beadási időszak): 2018. március 17. - április 5. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. június 5.
-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2019. augusztus 29.
-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2020. február 29.

2. forduló
első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): 2018. június 1-28.12:00:00

második szakasz (a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. augusztus 27. - szeptember 7.

harmadik szakasz (pályázat beadási időszak): 2018. szeptember 8. - szeptember 27. 12:00:00    

-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. november 13.
-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2020. február 13.
-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2020. augusztus 31.

3. forduló
első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): 2018. szeptember 10. - október 11. 12:00:00

második szakasz (a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja): 2018. november 12-23.

első szakasz (a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka): 2018. november 24. - december 13. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2019. január 29.
-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2020. április 29.
-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2020. október 31.


A támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített tervezett összköltséget figyelembe véve ítéli meg úgy, hogy

a) önálló dokumentumfilm esetében a támogatott ráfordítási arány legfeljebb 75%, az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet,
b) dokumentumfilm-sorozat esetében a támogatott ráfordítási arány legfeljebb 75%, az igényelhető támogatás összege epizódonként legfeljebb 5.000.000 Ft.

Az eljárás első fordulójának keretösszegéből 10%-ot a határon túli pályázatok támogatására kell fordítani. Amennyiben ezt a bírálóbizottság ajánlásában támogatásként javasolt összeg nem éri el, úgy a fennmaradó keretösszeget az eljárás következő fordulójában kell a határon túli pályázatok támogatására felhasználni.

Szinopszist, illetve pályázatot kizárólag elektronikus úton - Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon - lehet benyújtani, az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!