Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Fehér György tévéfilm pályázat 2018

2017.12.11. 11:12

A pályázat kódja: FEHÉRGYÖRGY2018 (TVFILM)
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-11-30 15:32:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint
   

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására 600.000.000 Ft keretösszegben (FEHÉRGYÖRGY2018).

A pályázati eljárásban legfeljebb 70 perc hosszúságú televíziófilmek, valamint legfeljebb 2 epizódból álló, epizódonként minimum 25, maximum 50 perc hosszúságú televíziófilm-sorozatok kaphatnak támogatást.


A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
(a szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis beadási határideje/időszaka) a felhívás megjelenésének napjától 2018. január 11. 12:00:00

második szakasz
(a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja) 2018. február 19. - február 28.

harmadik szakasz
(pályázat beadási időszak) 2018. március 1. - március 22. 12:00:00

-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. május 8.

-a filmalkotás befejezési és átadási határideje: 2019. június 30.

-a filmalkotás bemutatásának határideje: 2019. december 31.

Szinopszist, illetve pályázatot kizárólag elektronikus úton - Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon - lehet benyújtani az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.

A támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg:
a) sem a tervezett összköltség 75%-át (támogatott ráfordítási arány),
b) sem a 120.000.000 Ft-ot.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!