Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Dargay Attila animáció-sorozat pályázat 2016

2017.05.04. 16:40

A pályázat kódja: DARGAYATTILA2016(ANIMACIOSOROZAT)
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-06-15 18:24:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint
 
KÖZLEMÉNY


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. június 16-án a Magyar Média Mecenatúra Program keretében háromszakaszos pályázati eljárást hirdetett meg a Médiatanács által már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására.

A Médiatanács 2017. február 14-ei döntésével a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárást lezárta.

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának vissza nem térítendő támogatására 200.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárásban támogatásban részesülhetnek:

a) olyan gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok, melyek a Médiatanács által 2011 óta meghirdetett animációs filmek gyártását célzó pályázati eljárásokban legalább egy alkalommal és legalább egy részre már nyertek el támogatást. A pályázónak a sorozatot a támogatott részek figyelembevételével, azokkal összhangban 13 részesre kell kiegészítenie.

b) a Médiatanács által korábban DARGAYATTILA pályázaton már támogatott és az Alap által lezárt ellenőrzésű teljes sorozatok keretjátékának, illetve összekötő részeinek forgatókönyvi, hangi, esetlegesen módosított zenei változatának elkészítése, és azok egész estés, minimum 52, maximum 90 perc hosszúságú animációs TV-filmekké alakítása.


A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

a szinopszis beadási határideje: 2016. július 21. 12:00
a szinopszis értékelésének határideje: 2016. szeptember 8.
a konzultáció időszaka: 2016. szeptember 19-30.
a pályázat beadási határideje: 2016. október 27. 12:00
a bírálóbizottsági ajánlás elkészítésének határideje: 2016. november 24.
a Médiatanács döntésének határideje: 2016. december 6.

a filmalkotás befejezési és átadási határideje:
-az 1.1.3.a) pont szerinti sorozat - 2017. december 31.
-az 1.1.3.b) pont szerinti filmalkotás - 2017. szeptember 30.

a beszámoló benyújtásának határideje:
-az 1.1.3.a) pont szerinti sorozat - 2018. február 14.
-az 1.1.3.b) pont szerinti filmalkotás - 2017. november 14.

a filmalkotás bemutatásának határideje:
-az 1.1.3.a) pont szerinti sorozat - 2018. május 31.
-az 1.1.3.b) pont szerinti filmalkotás - 2018. február 28.

Az egy epizódra jutó támogatás összege a Médiatanács által már támogatott animációs filmek további epizódjai gyártásának támogatása esetében nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának korábbi epizódjaira elnyert összegek közül az egy epizódra jutó legalacsonyabb értékű támogatás összegénél.

A Médiatanács által korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-filmekké történő alakítása esetén a támogatás összege legfeljebb 20.000.000 Ft lehet.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - 2016. január 19-én elektronikus pályáztatási rendszert (EPR) vezetett be, így a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban is alkalmazásra kerül az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében az új Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) és a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről a Pályázói tájékoztatóból.

bővebb információ