Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

TVALLANDO pályázat 2017

2017.04.05. 14:50

A pályázat kódja: TVALLANDO2017
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-03-31 11:55:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.3. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal - hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján - rendelkező audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

A jelen pályázati eljárás célja négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.
    
1. forduló:
a támogatott időszak: 2017. augusztus 1-je és 2018. július 31-e közötti egy év    
a beadás határideje: 2017. április 27. 12:00

2. forduló:
a támogatott időszak: 2017. november 1-je és 2018. október 31-e közötti egy év    
a beadás határideje: 2017. június 5. - július 6. 12:00

3. forduló:
a támogatott időszak: 2018. február 1-je és 2019. január 31-e közötti egy év
a beadás határideje: 2017. szeptember 18. - október 19. 12:00

4. forduló:
a támogatott időszak: 2018. május 1-je és 2019. április 30-a közötti egy év
a beadás határideje: 2017. december 4. - 2018. január 11. 12:00

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 105.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra összesen 420.000.000 Ft-ot különít el.

1.1.1. Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:
a) közéleti magazin esetén 60.000 Ft,
b) hírműsor esetén 40.000 Ft,
c) kulturális magazin esetén 40.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatósága (Alap) tájékoztatja a pályázókat, hogy a Médiatanács az elektronikus pályáztatás tapasztalatait figyelembe véve 2016. november 8-ai hatállyal új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Az ÁPF rendelkezéseinek megfelelően az Alap honlapjáról letölthető regisztrációs lapon e-mailben történő előzetes regisztráció megszűnt.

Az érvényes pályázat benyújtásához minden esetben olvassák el figyelmesen az adott eljárás pályázati felhívása mellett az új ÁPF-et is!

bővebb információ