Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Rezsi pályázat 2017

2017.04.05. 10:28

A pályázat kódja: REZSI2017
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-12-07 12:12:00
A pályázat beadásának dátuma: pályázati felhívás 2.1.4 pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2017).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott havi folyósítású támogatása a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e közötti - a pályázó Médiatanács által elfogadott pályázati kérelme szerinti - támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

1. forduló:    
-a beadási időszak/határidő: 2017. január 5. 12:00
-a támogatott időszak: 2017. január 1. - 2017. december 31.
-a támogatott hónapok száma: legfeljebb 12 hónap

2. forduló:
-a beadási időszak/határidő: 2017. január 6. - február 16. 12:00
-a támogatott időszak: 2017. február 1. - 2017. december 31.
-a támogatott hónapok száma: legfeljebb 11 hónap

3. forduló:
-a beadási időszak/határidő: 2017. február 17. - március 30. 12:00
-a támogatott időszak: 2017. március 1. - 2017. december 31.
-a támogatott hónapok száma: legfeljebb 10 hónap

4. forduló:
-a beadási időszak/határidő: 2017. március 31. - május 18. 12:00
-a támogatott időszak: 2017. április 1. - 2017. december 31.
-a támogatott hónapok száma: legfeljebb 9 hónap

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - ebben az eljárásban is bevezette az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR). Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

bővebb információ