Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Cserés Miklós hangjáték pályázat 2016

2017.04.05. 10:25

A pályázat kódja: CSERÉSMIKLÓS2016 (HANGJÁTÉK)
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-12-15 15:41:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2016).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

Első szakasz:
(a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának határideje) 2017. január 19. 12:00

Második szakasz:
(a bizottság és a pályázók - a szerkesztő és a rádiós szövegkönyv/forgatókönyv/hangképes dokumentum-összeállítás írója - legfeljebb 20 perces konzultációja) 2017. február 20. - március 2. között

Harmadik szakasz:
(a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei beküldési időszaka) 2017. május 2. - május 18. 12:00

Az eljárásban
a) eredeti rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 22-24 perces, 2-10 részes hangjátéksorozat;
b) eredeti - gyermekkorosztály számára - rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 10-13 perces, 14-30 részes hangjátéksorozat vagy gyermekkorosztály számára dramatizált felolvasás;
c) eredeti rádióra írt, sokféle egyedi elemből álló 3-5 perces, 10-40 részes epizodikus szerkezetű, nem lineáris dramaturgiájú hangjáték, hangklip, feature, melyekben az akusztikus effektek (zörej, zaj, zene, hangköltészeti elemek) jelentős dramaturgiai szervezőszerepet kapnak;
d) tematikus jellegű 3-5 perces, 10-40 részes hangképes dokumentum-összeállítás
kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege az egyes kategóriák gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl - a magyar irodalmi vagy gyermek korosztálynak szóló hangjátéksorozatok esetén - a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére állapotértékként, melynek igazolása érdekében a pályázó köteles a szövegkönyv benyújtására a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - ebben az eljárásban is bevezette az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR). Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

bővebb felvilágosítás