Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Egri Lajos forgatókönyv pályázat 2016

2016.02.25. 17:53

A pályázat kódja: EGRILAJOS2016 (TVFILMTERV)
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-02-25 11:43:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.3. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet meg televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás vissza nem térítendő támogatására.
 

Az eljárásban

a) nem egész estés, legfeljebb 70 perc hosszúságú televíziófilmek, valamint legfeljebb 2 epizódból álló és epizódonként minimum 25, maximum 50 perc hosszúságú televíziófilm-sorozatok forgatókönyveinek megírására,

b) nem egész estés, legfeljebb 25 perc hosszúságú animációs filmek, valamint legfeljebb 13 részből álló, epizódonként maximum 15 perc hosszúságú animációs filmsorozatok forgatókönyveinek megírására, illetve

c) televíziófilmek és filmsorozatok filmterveinek fejlesztésére
lehet pályázatot benyújtani az alábbi témákban, műfajokban:

              ca) gyermek- és ifjúsági könyv/terv, animáció esetében mesék, legendák,

              cb) esedékes - a magyar történelmi és kulturális évfordulókkal kapcsolatos - témájú vagy a                                 történelem és kultúrtörténet jeles személyiségeit, korukat, életművüket bemutató

                    - forgatókönyv, vagy
                    - magyar irodalmi művek feldolgozása/adaptációja (a klasszikustól a kortársig), valamint
                    - történelmi témájú könyv/terv. 

Az egy fordulóból álló pályázati eljárásban pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől 2016. március 21-éig lehet benyújtani kizárólag az Ügyfélkapun keresztül - az ÁPF II. fejezet 10. pontjában rögzített és a felhívásban meghatározott feltételekkel, az ott felsorolt mellékletekkel együtt.

A nyertes könyvek/tervek támogatására a Médiatanács legfeljebb összesen 10.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 80%-át (a továbbiakban: támogatott ráfordítási arány), továbbá

a) televíziófilm és filmsorozat, animációs film és animációs filmsorozat forgatókönyvírása esetében az 1.000.000 Ft-ot;
b) televíziófilm és filmsorozat tervfejlesztése esetében a 2.500.000 Ft-ot.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ. A válaszüzenetek tájékoztató jellegűek, azok a pályázat sikeres benyújtásához nyújtanak tájékoztatást.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - 2016. január 19-én vezette be az elektronikus pályáztatási rendszert, így az EGRILAJOS2016 pályázati eljárásban is bevezetésre kerül az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről.

bővebb felvilágosítás