Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Huszárik Zoltán játékfilm pályázat 2016

2016.02.17. 17:28

A pályázat kódja: HUSZÁRIKZOLTÁN2016 (KISJATEKFILM)
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-01-25 12:43:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.2.2 pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos, kétfordulós pályázati eljárást hirdet meg kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 150.000.000 Ft (fordulónként 75.000.000 Ft) keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
a maximum egy-egy oldalas dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a végleges rendezői koncepció beküldésének határideje: 2016. február 24. 12:00;
2016. július 25 - augusztus 25. 12:00;

második szakasz
a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja. 2016. április 4-e és április 15-e között; 2016. október 10-e és október 21-e között

harmadik szakasz
a pályázati kérelem és annak mellékletei beküldési határideje: 2016. május 5. 12:00; 2016. november 10. 12:00

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 8.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu//).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ. A válaszüzenetek tájékoztató jellegűek, azok a pályázat sikeres benyújtásához nyújtanak tájékoztatást.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - 2016.január 19-én vezette be az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR), így a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban az elsők között kerül alkalmazásra az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről a Pályázati tájékoztatóból.

bővebb információ