Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Macskássy Gyula animációs pályázat 2016

2016.02.17. 16:57

A pályázat kódja: MACSKÁSSYGYULA2016 (ANIMACIO)
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-01-25 12:21:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.2.3 pontja szerint

 

KÖZLEMÉNY


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos, háromfordulós pályázati eljárást hirdet meg animációs filmek gyártásának támogatására 180.000.000 Ft (fordulónként 60.000.000 Ft) keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
a maximum egyoldalas dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis és látványterv beküldésének határideje: 2016. február 23. 12:00; 2016. június 1-30. 12:00; 2016. augusztus 15. - szeptember 15. 12:00

második szakasz
a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja: 2016. március 29-e és április 8-a között; 2016. augusztus 29-e és szeptember 9-e között; 2016. november 2-a és november 11-e között.

harmadik szakasz
pályázati kérelem és annak mellékletei beküldési határideje: 2016. április 28. 12:00; 2016. szeptember 22. 12:00; 2016. november 24. 12:00

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 15.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ. A válaszüzenetek tájékoztató jellegűek, azok a pályázat sikeres benyújtásához nyújtanak tájékoztatást.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - 2016.január 19-én vezette be az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR), így a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban az elsők között kerül alkalmazásra az EPR. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről.

bővebb felvilágosítás