Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Rezsi pályázat 2016

2016.01.07. 17:14

A pályázat kódja: REZSI2016
A pályázat kiírásának dátuma: 2015-12-17 10:09:00
A pályázat beadásának dátuma: pályázati felhívás 2.1.3 pontja szerintKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (a továbbiakban: ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2016).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének -előfinanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő, havi folyósítású - támogatása, a 2016. január 1-je és 2016. december 31-e közötti támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

1. forduló
- a beadási határidő: 2016. január 21. csütörtök
- a támogatott időszak: 2016. január 1. - 2016. december 31.
- a támogatott hónapok száma: legfeljebb 12 hónap

2. forduló
- a beadási határidő: 2016. március 3. csütörtök
- a támogatott időszak: 2016. február 1. - 2016. december 31.
- a támogatott hónapok száma: legfeljebb 11 hónap

3. forduló
- a beadási határidő: 2016. április 14. csütörtök
- a támogatott időszak: 2016. március 1. - 2016. december 31.
- a támogatott hónapok száma: legfeljebb 10 hónap

4. forduló
- a beadási határidő: 2016. május 26. csütörtök
- a támogatott időszak: 2016. április 1. - 2016. december 31.
- a támogatott hónapok száma: legfeljebb 9 hónap

Az eljárás első fordulójában pályázat benyújtására - az év végi ügyfélfogadási rendre való tekintettel - 2016. január 5-étől van lehetőség.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött elektronikus levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

bővebb információ és a szükséges dokumentumok