Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Nemeskürty István történelmi dokumentumfilm pályázat 2015

2015.12.09. 19:32

A pályázat kódja: NEMESKÜRTYISTVÁN2015
A pályázat kiírásának dátuma: 2015-11-27 12:13:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.2. pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott
Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra
Program keretében

háromszakaszos nyílt beadású tematikus pályázati eljárást hirdet meg archív tartalmak
újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket
és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 75.000.000
Ft keretösszegben.


A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a rendezői koncepció - mely
tartalmazza a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, dramaturgiai
megoldásokat is - valamint a szakértői, szakirodalmi jegyzék (együtt: szinopszis)
elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2016. január 14. 12:00

második szakasz
a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be, 2016. február 15-e és
február 25-e között

harmadik szakasz
a pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani 2016. március 8-a és március 16-a között / megismételt benyújtási nap: március 17-e

Az eljárásban minimum 50, maximum 52 perc hosszúságú önálló dokumentumfilmek, valamint
minimum 24, maximum 26 perc hosszúságú 2-6 részes dokumentumfilm-sorozatok kaphatnak
támogatást.

Az önálló dokumentumfilmre elnyerhető támogatás legfeljebb 25.000.000 Ft, a 2-6 részes
dokumentumfilm-sorozatra pedig legfeljebb 50.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő szinopszis,
valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó
mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra
Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az eljárás
harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre
küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad
választ.

bővebb információ és a szükséges dokumentumok