Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Huszárik Zoltán játékfilm pályázat 2015

2015.06.03. 11:54

A pályázat kódja: HUSZÁRIKZOLTÁN2015 (KISJATEKFILM)
A pályázat kiírásának dátuma: 2015-01-21 15:15:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.3.1 pontja szerint

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 75.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
az űrlap, valamint a maximum egy-egy oldalas dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a végleges rendezői koncepció elektronikus úton történő benyújtásának határideje 2015. február 17. 12:00

második szakasz
a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be 2015. március 23 - április 3. között

harmadik szakasz
pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani 2015. április 28-a és május 6-a között, megismételt benyújtási nap: május 7-e

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 8.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatóság honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@mecenatura.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

bővebb felvilágosítás