Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Történelmi dokumentumfilm 2014

2015.01.18. 23:05

A pályázat kódja: TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014
A pályázat kiírásának dátuma: 2014-12-18 16:04:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.3.1 pontja szerint


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

háromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 130.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a rendezői koncepció - mely tartalmazza a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, dramaturgiai megvalósításra vonatkozó megoldásokat is - valamint a szakértői, szakirodalmi jegyzék (együtt: szinopszis) elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2015. február 24. 12:00

második szakasz
a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be: 2015. április 19-e és - április 29-e között

harmadik szakasz
pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani:2015. május 24-e és június 1-je között; megismételt benyújtási nap: június 2-a

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 30.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő szinopszis, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@mecenatura.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

bővebb felvilágosítás