Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Egri Lajos forgatókönyv pályázat 2014

2014.01.07. 17:54

A pályázat kódja: EGRILAJOS2014

A pályázat kiírásának dátuma: 2013-12-09 11:25:00

A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.3 pontja szerint

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 136. §-ának (1) és 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására 10.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárásban
- nem egészestés, legfeljebb 70 perc hosszúságú televíziófilmek, valamint legfeljebb 2 epizódból álló és epizódonként minimum 25, maximum 50 perc hosszúságú televíziófilm-sorozatok forgatókönyveinek megírására,
- nem egészestés 25, 50 vagy 70 perc hosszúságú animációs filmek, valamint legfeljebb 12 részből álló, epizódonként maximum 7 perc hosszúságú animációs filmsorozatok forgatókönyveinek megírására, illetve
- televíziófilmek és filmsorozatok filmterveinek fejlesztésér lehet pályázatot benyújtani az alábbi témákban, műfajokban:
a) gyermek- és ifjúsági könyv/terv, animáció esetében mesék, legendák,
b) esedékes, a magyar történelmi és kulturális évfordulókkal kapcsolatos témájú, vagy a történelem és kultúrtörténet jeles személyiségeit, korukat, életművüket bemutató
- forgatókönyv, vagy
- magyar irodalmi művek feldolgozása/adaptációja (a klasszikustól a kortársig), valamint
c) történelmi témájú könyv/terv.

A pályázatot egy fordulóban 2014. február 4-én, 5-én, 6-án, 11-én, 12-én és 13-án lehet benyújtani az alábbi címen: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10.- I. emelet A109.

Az utolsó beadási napon (február 13-án) kizárólag a pályázatok megismételt benyújtására van lehetőség, új pályázat nem adható be!

A maximálisan igényelhető támogatás összege
a) televíziófilm és filmsorozat forgatókönyvírása esetében 1.000.000 Ft;
b) animációs-film és animációs-filmsorozat forgatókönyvírása esetében 1.000.000 Ft
c) televíziófilm és filmsorozat tervfejlesztése esetében 2.500.000 Ft.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási terület honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás utolsó beadási napjáig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között 'A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések' címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.

bővebb felvilágosítás