Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Huszárik Zoltán játékfilm pályázat 2014

2014.01.07. 17:45

A pályázat kódja: HUSZÁRIKZOLTÁN2014

A pályázat kiírásának dátuma: 2013-12-09 11:13:00

A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.3.1 pontja szerint

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapjánháromszakaszos nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 75.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
az űrlap, valamint a maximum egy-egy oldalas dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a végleges rendezői koncepció elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2014. február 18. 12:00.

második szakasz
a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be 2014. március 24. - április 3. között.

harmadik szakasz
pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani 2014. április 29-e és május 7-e között, megismételt benyújtási nap: május 8-a.

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 8.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között 'A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések' címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.

bővebb felvilágosítás