Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Macskássy Gyula animációs pályázat 2014

2014.01.07. 17:34

A pályázat kódja: MACSKÁSSYGYULA2014

A pályázat kiírásának dátuma: 2013-12-02 15:17:00

A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.3.3 pontja szerint

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján háromszakaszos nyílt beadású háromfordulós pályázati eljárást hirdet meg animációs filmek gyártásának támogatására 180.000.000 Ft (fordulónként 60.000.000 Ft) keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
a maximum egyoldalas dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis (filmterv) elektronikus úton történő benyújtásának határidejei: 2014. január 14. 12:00; 2014. május 20. 12:00;  2014. szeptember 16. 12:00.

második szakasz
a bizottság a pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be 2014. február 17-e és február 28-a között; 2014. június 16-a és június 30-a között; 2014. október 22-e és november 7-e között.

harmadik szakasz
pályázati kérelmet és annak mellékleteit kell benyújtani 2014. március 18-a és március 26-a között, megismételt benyújtási nap: március 27-e; 2014. szeptember 9-e és szeptember 17-e között, megismételt benyújtási nap: szeptember 18-a; 2014. november 18-a és november 26-a között, megismételt benyújtási nap: november 27-e.

Az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 15.000.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában elektronikusan beküldendő űrlap, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az eljárás harmadik szakasza szerinti utolsó beadási napig kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között 'A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések' címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.

bővebb felvilágosítás