Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

KMUSZ2019

2019.07.25. 10:45

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati eljárást hirdet magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2019).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos - a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható - működését biztosító stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés). Az eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 110.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

a) a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.000.000 Ft-ot,

b) a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.000.000 Ft-ot,

c) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.000.000 Ft-ot. A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

További információk