Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

CSERÉSMIKLÓS2018 (HANGJÁTÉK)

2019.04.02. 11:31

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv., illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2018).


Az eljárásban

  • a) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő legfeljebb 50 perces önálló hangjáték, illetve 2 részes, részenként legfeljebb 50 perces hangjáték, vagy
  • b) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 20-25 perces, 2-10 részes hangjátéksorozat, vagy
  • c) eredetileg, a gyermekkorosztály számára, rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 10-15 perces, 10-30 részes hangjátéksorozat vagy dramatizált felolvasás,

kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege a műsorszám gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére.

További információk