Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

TVALLANDO2018

2018.10.10. 11:41

A pályázat kódja: TVALLANDO2018
A pályázat kiírásának dátuma: 2018-03-21 14:12:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.3. pontja szerintKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi - helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján rendelkező - audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének

vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati eljárás célja négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.


1. forduló
-a támogatott időszak: 2018. augusztus 1-je és 2019. július 31-e közötti egy év
-a pályázat beadás időszaka/ határideje: 2018. április 19. 12:00:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. június 12.

2. forduló
-a támogatott időszak: 2018. november 1-je és 2019. október 31-e közötti egy év
-a pályázat beadás időszaka/ határideje: 2018. június 4. - július 5. 12:00:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. szeptember 18.

3. forduló
-a támogatott időszak: 2019. február 1-je és 2020. január 31-e közötti egy év
-a pályázat beadás időszaka/ határideje: 2018. szeptember 17. - október 18. 12:00:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. december 4.

4. forduló
-a támogatott időszak: 2019. május 1-je és 2020. április 30-a közötti egy év
-a pályázat beadás időszaka/ határideje: 2018. december 3. - 2019. január 10. 12:00:00
-a Médiatanács döntésének határideje: 2019. március 22.

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 105.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra összesen 420.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

a) közéleti magazin esetén 60.000 Ft,
b) hírműsor esetén 40.000 Ft,
a) kulturális magazin esetén 40.000 Ft.
A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

bővebb információ