Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

KMUSZ pályázat 2018

2018.10.10. 11:32

A pályázat kódja: KMUSZ2018
A pályázat kiírásának dátuma: 2018-06-20 14:46:00
A pályázat beadásának dátuma: pályázati felhívás 1.3. pontja szerintKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

pályázati eljárást hirdet magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására 110.000.000 Ft keretösszegben (KMUSZ2018).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos - a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható - működését biztosító, és a digitális átállást elősegítő, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása a felhívásban szereplő eszközök és berendezések megvásárlására (műszaki fejlesztés).

Az eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 110.000.000 Ft-ot különít el.

A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelemben rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy a támogatás ne haladja meg sem a tervezett összköltség 80%-át, sem

a) a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 5.000.000 Ft-ot,
b) a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében a 3.000.000 Ft-ot,
c) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében az 1.000.000 Ft-ot.
A stúdió(k) belső akusztikájának fejlesztésére a maximálisan igényelhető támogatás részeként legfeljebb 2.000.000 Ft, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók esetében legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

1. forduló
-pályázat beadási határidő/időszak: 2018. július 12. 12:00:00
-a bírálóbizottság értékelésének határideje: 2018. szeptember 7.
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. szeptember 18.
-befejezési és beszámolási határidő: 2019. március 31.

2. forduló
-pályázat beadási határidő/időszak: 2018. július 13. - szeptember 27. 12:00:00
-a bírálóbizottság értékelésének határideje: 2018. október 26.
-a Médiatanács döntésének határideje: 2018. november 6.
-befejezési és beszámolási határidő: 2019. május 15.

3. forduló
-pályázat beadási határidő/időszak: 2018. szeptember 28. - november 15. 12:00:00
-a bírálóbizottság értékelésének határideje: 2018. december 14.
-a Médiatanács döntésének határideje: 2019. január 8.
-befejezési és beszámolási határidő: 2019. július 15.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

bővebb információ