Magyar Média Mecenatúra

Pályázati Tükör

Nemeskürty István történelmi dokumentumfilm pályázat 2018

2018.10.10. 11:19

A pályázat kódja: NEMESKÜRTYISTVÁN2018 (TORTENELMI)
A pályázat kiírásának dátuma: 2018-09-19 13:36:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerintKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv. és a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi vagy sporttörténeti eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására 105.000.000 Ft keretösszegben.

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll:

első szakasz
a szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis és a rendezői koncepció, valamint a szakértői, szakirodalmi jegyzék (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő beadási határideje: 2018. október 18.12:00:00

második szakasz
a bizottság és a pályázók - a rendező és a producer - legfeljebb 20 perces konzultációja
2018. december 3. - december 14. között

harmadik szakasz
a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei Ügyfélkapun keresztül történő beküldési időszaka: 2018. december 15. - 2019. január 24. 12:00:00

a Médiatanács döntésének határideje
2019. március 12.

a filmalkotás befejezési és átadási határideje
2020. április 30.

a filmalkotás bemutatásának határideje
2020. október 30.

Az egy filmalkotásra elnyerhető támogatást a Médiatanács a pályázatban rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 70%-át (támogatott ráfordítási arány), valamint a 25.000.000 Ft-ot.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és kapcsolódó mellékletei (szinopszis, rendezői koncepció és szakértői jegyízék), valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak aktuális és hatályos mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az új ÁPF-et is!

bővebb információ